OBS De Globe

OBS De Globe

Denk als een wereldburger en gedraag je als een goede buur De Globe is een openbare school Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Leren is leuk en meer Op onze school leren onze kinderen alle vaardi...

Lees verder

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Hoe werken onze leerkrachten? Wij beginnen meestal met het bespreken van het lesdoel: wat kennen of kunnen jullie aan het eind van deze les? Een klein deel van de kinderen kan dan al met de stof aan de slag. Er volgt een klassikale instructie aan de basis...

Lees verder

Kwaliteit van ons onderwijs

Kwaliteit van ons onderwijs

Op beide vestigingen hebben wij in maart 2015 de Rijksinspectie voor het onderwijs ontvangen. Zij hebben de school uitvoerig onderzocht op de kwaliteit. Deze is in orde bevonden. Wij ontvingen de ‘Groene Kaart’. Dit betekent dat de inspectie e...

Lees verder

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De Globe besteedt zeer veel aandacht aan de leerlingenzorg: uitgebreid toetsmateriaal groepen met extra ondersteuners in totaal drie speciaal opgeleide interne begeleiders grote groepen krijgen extra ondersteuning Een uitgebreid leerlingvolgsy...

Lees verder

De Rotterdamse Peuterschool

De Rotterdamse Peuterschool

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool! Op een dagje peuterschool praat, zingt, bouwt, fietst, lacht, puzzelt, rent en speelt uw kind met leeftijdsgenootjes uit de buurt. Ondertussen leert de peuter van alles, zoals nieuwe woorden of een jas aantrekk...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden (m.i.v. schooljaar 2023-2024) De schooldeuren gaan tien minuten voor het begin van de lessen open. De schooltijden zijn als volgt: Zwartewaalstraat en Den Hertigstraat De Globe werkt met een continurooster. Groepen 1 en 2: Op maandag, ...

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen  zie onder het menu 'Agenda'  de overige activiteiten zijn door ouders in te zien via onze Parro applicatie.

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Waarom een ouderbijdrage? De ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt o.a. gebruikt voor kerstfeest, sinterklaasfeest, excursies, sporttoernoo...

Lees verder

Schoolgids en meer!

Schoolgids en meer!

Klik hier voor verschillende downloads.

Lees verder

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

Contactpersoon en vertrouwenspersoon Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! Klachten We hebb...

Lees verder

Inschrijven

Inschrijven

Als u uw kind wilt inschrijven voor groep 1, dan kunt u hieronder het aanmeldformulier downloaden. Wilt u deze invullen, scannen en mailen naar onze school? Ons emailadres is info@globe-sbosonnevanck.nl. U kunt het ingevulde formulier ook bij onze schoo...

Lees verder

Privacy

Privacy

Privacy Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Obs de Globe gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betr...

Lees verder


Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl