Privacy

Privacy

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Obs de Globe gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar obs de Globe onder valt.

Privacyverklaring Stichting BOOR

Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl.

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl