Aanmelden

Aanmelden

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

 

Stappen voor het aanmelden  

Eerst kennismaken 

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding. 

 

Aanmelden  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school kunt het aanmeldformulier invullen. Hierin staan onder andere vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op de site van Vensters PO 

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

 

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website hebben aangegeven dat we vol zitten.  
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat openbaar onderwijs 

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

 

Wachtlijst  

Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor de volgende groepen: 

-Groep 4 

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  

 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Als u uw kind wilt inschrijven voor groep 1, dan kunt u hieronder het aanmeldformulier downloaden.
Wilt u deze invullen, scannen en mailen naar onze school? Ons emailadres is info@globe-sbosonnevanck.nl.

U kunt het ingevulde formulier ook bij onze school afgeven. Onze Intern-Begeleiders laten binnen uiterlijk
6 weken weten of uw kind kan worden ingeschreven. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd is aangemeld.
De administratie zal u na het akkoord van de Intern-Begeleiders bellen voor een afspraak om in te schrijven.

Als uw kind al naar een andere school gaat en u wilt uw kind bij ons inschrijven, is het netjes dat u de school van uw kind hierover informeert. Ook nu is een ingevuld aanmeldformulier nodig en geldt de aanmeldprocedure van uiterlijk 6 weken. Onze Intern-Begeleiders zullen contact opnemen met de betreffende school om te bepalen of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Op dit moment is er geen plek meer in groep 4 (augustus 2023)


Hieronder vindt u het aanmeldformulier:

Download in Word

Download in PDF

 

Schakelgroepen

Als u uw kind wil aanmelden voor een van onze schakelgroepen, kunt u gebruik maken van onderstaande aanmeldformulieren. (Klik op de link hieronder)

Download in Word (schakelgroepen)

Download in PDF (schakelgroepen)

 

Na invullen van het formulier kunt u het formulier mailen naar info@globe-sbosonnevanck.nl.

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl