OBS De Globe

OBS De Globe

Denk als een wereldburger en gedraag je als een goede buur

De Globe is een openbare school
Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Leren is leuk en meer
Op onze school leren onze kinderen alle vaardigheden die er toe bijdragen dat de stap naar het voortgezet onderwijs, de stap naar uiteindelijk een baan, de weg van een betekenisvol leven, een vanzelfsprekende is.

Kinderen willen leren
Dat is ons uitgangspunt. De Globe ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en streeft bij al onze kinderen naar optimale beheersing van de basisvaardigheden: rekenen, lezen en schrijven, inzicht krijgen in het eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven.

Alle kinderen, alle ouders zijn bij ons welkom. Ouders zijn een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Hoe geven we deze visie vorm?
We leven in een tijd van snelle veranderingen. Nieuwe technologieën, inzichten en uitdagingen (denk aan het milieu, de crisis) volgen elkaar razendsnel op. Onze kinderen zullen werken met apparatuur en uitvindingen die wij nu nog niet kennen. Beroepen uitoefenen die nu helemaal nog niet bestaan.

Jouw plek in de school, in de wijk, in de stad, in de wereld vind je als je op niveau kunt rekenen, lezen en schrijven. Die vind je ook als de computer en het internet geen geheimen voor je hebben. Die vind je als je naast het Nederlands een buitenlandse taal krijgt aangeboden: Engels. Die vind je als je naast de beheersing van de basisvaardigheden ook leert denken. Als je dus ook leert kritisch te kijken naar zaken, als je leert inhouden te analyseren, als je leert creëren met opgedane kennis.

Kinderen moeten natuurlijk ook gewoon kinderen blijven. Zo moet je voor je twaalfde de volgende dingen hebben gedaan: In een boom klimmen; van een heuvel rollen; wild- kamperen; rennen in de regen; vliegeren; vissen met een net; een appel van de boom eten; schatgraven op het strand; moddertaartjes bakken; een dammetje aanleggen; sleeën; een slakkenrace houden; in de modder rollen; bramen plukken; in een boom kijken; naar een eiland gaan; 'vliegen' in de wind; een grasfluitje maken; fossielen en botten zoeken; de zon zien opgaan; achter een waterval kruipen; een vogel uit je hand voeren.

Om er helemaal zeker van te zijn dat we onze ambities halen, kozen wij voor de samenwerking met Vakmanstad. Samen zetten wij 6 extra leerlijnen in, die het rekenen, het lezen, het schrijven, het denken, het creëren, het omgaan met computers, het omgaan met jezelf en de ander binnen school enorm versterken.

 De Globe is een wereldschool

Een school waar iedereen denkt als een wereldburger en zich gedraagt als een goede buur.

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl