Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het schoolfonds.

Waarom een ouderbijdrage?
De ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt o.a. gebruikt voor kerstfeest, sinterklaasfeest, excursies, sporttoernooien, schoolreisjes, sportdagen, afscheid van groep 8, etc. Zonder het schoolfonds zouden al deze activiteiten onmogelijk kunnen worden georganiseerd.

Aangezien het hier oudergelden betreft, beslist de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over hoe het geld zal worden besteed.

De ouderbijdrage wordt geïnt via het betaal systeem WIS Collect. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar €45,-. Voor de leerlingen uit groep 8 is dit €70,-. Zij gaan op kamp.

Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig.

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl