Kwaliteit van ons onderwijs

Kwaliteit van ons onderwijs

Op beide vestigingen hebben wij in maart 2015 de Rijksinspectie voor het onderwijs ontvangen. Zij hebben de school uitvoerig onderzocht op de kwaliteit. Deze is in orde bevonden. Wij ontvingen de ‘Groene Kaart’. Dit betekent dat de inspectie erop vertrouwt dat de kwaliteit de komende jaren groeit van voldoende naar goed. En dat is niet voor niets! Afgelopen schooljaar zijn er flinke stappen gezet. De volledige interne begeleiding is uitgebreid geschoold op persoonlijk leiderschap en op de organisatie, de uitrol en borging van de kwaliteitszorg. De bouwcoördinatoren zijn geschoold en kunnen nu optimaal leiding geven aan het samen leren in de verschillende bouwen. De bouwcoördinatoren zijn ook geschoold om de leerkrachten verder te ondersteu- nen bij het ‘Teach like a champion’ programma. Het gehele team is afgelopen jaar geschoold in ‘Teach like a Champion’. Daarnaast hebben wij het model van de directe instructie ( ook wel effec- tieve instructie model) iuitgediepten werkelijk invulling en inhoud gegeven. Het team is afgelopen jaar geschoold in ‘Met Woorden In De Weer’, een woordenschatmethodiek van Verhallen en in Begrijpend Lezen, Begrijpend Luisteren.

In schooljaar 15/16 zijn we gestart met een gloednieuwe taalmethode, woordenschat methode voor de kleuters en een nieuwe aardrijkskunde methode. We zijn ook gestart met een nieuwe pedagogische aanpak, gestoeld op het gedachtengoed van het Herstelrecht. Een aanpak die gericht is op het neerzetten van een veilig en positief schoolklimaat en het herstellen van schade na conflicten. En we zijn gestart met de zes lijnen in samenwerking met Vakmanstad. Hier kunt u meer lezen onder het kopje 'Vakmanstad'.

 

 

 

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl