Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De Globe besteedt zeer veel aandacht aan de leerlingenzorg:

  • uitgebreid toetsmateriaal
  • groepen met extra ondersteuners
  • in totaal drie speciaal opgeleide interne begeleiders
  • grote groepen krijgen extra ondersteuning
  • Een uitgebreid leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin alle gegevens van de leerlingen worden opgeslagen.
Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl