Ons onderwijs

Ons onderwijs

Hoe werken onze leerkrachten?
Wij beginnen meestal met het bespreken van het lesdoel: wat kennen of kunnen jullie aan het eind van deze les? Een klein deel van de kinderen kan dan al met de stof aan de slag. Er volgt een klassikale instructie aan de basisgroep. Een deel van de leerlingen gaat daarna zelfstandig aan het werk. Andere kinderen krijgen nog extra uitleg. Er zijn ook kinderen die nog meer aankunnen. Zij krijgen naast de basisstof nog verdiepingsstof aangeboden.  

Uw kind leert snel en dat houden we goed bij.
Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij door te observeren en te toetsen.

Observeren 
Bij de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van een op maat gesneden observatiepakket. In hogere groepen kan uw kind ook geobserveerd worden, bijvoorbeeld om te kijken hoe hij zich opstelt in een groep of hoe zijn werkhouding is.

Toetsen
Wij meten aan de hand van de toetsen de vooruitgang van uw kind en analyseren hoe het onderwijs in onze groepen ervoor staat. Vanaf groep 3 gebuiken we toetsen uit de methode, de zogenaamde methodegebonden toetsen. Wij gebruiken ook toetsen die niet bij een bepaalde methode horen, de zogenaamde methodeonafhankelijke toetsen. Zo kunnen wij niet alleen het niveau van uw kind vaststellen, maar ook onze resultaten vergelijken met andere basisscholen. De methodeonafhankelijke toetsen die wij gebruiken zijn de Cito-toetsen en vanaf groep 1/2 worden deze afgenomen.

We houden u op de hoogte.
Wij van onze kant doen ons uiterste best u zo goed en regelmatig mogelijk in te lichten via:

  • onze Globe-schoolrapporten
  • door u uit te nodigen voor een kennismakingsavond
  • door u uit te nodigen voor de contactavonden
  • soms door het afleggen van huis- bezoeken
  • door u uit te nodigen voor een gesprek op school

Heeft u zelf vragen, dan kunt u altijd een afspraak met ons maken. Onze school staat altijd voor u open.

 

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl