De Globe Lekker Fit!

De Globe Lekker Fit!

OBS de Globe is ook een Lekker Fit school

Dit houdt in dat op deze school extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Kinderen uit groep 1 t/m 8 van een Lekker Fit! School krijgen onder andere extra sport aangeboden.

De Lekker Fit! aanpak voor het basisonderwijs is opgebouwd uit 10 pijlers gericht op extra bewegingsonderwijs, meer (verenigings-) sportmogelijkheden, gezonde voeding, oudervoorlichting, onderzoek en monitoring.

Lekker Fit! basisonderwijs zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan op andere scholen en leerlingen bewegen meer.

OBS de Globe heeft een eigen school diëtiste. Kinderen met overgewicht kunnen gratis gebruik maken deze diëtiste. Op uitnodiging van de Lekker Fit coördinator krijgt deze groep leerlingen begeleiding.

Ook is er ruimte voor het beantwoorden van vragen vanuit ouders/verzorgers.

Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Meer informatie omtrent het Lekker Fit! project of de schooldiëtiste kunt u opvragen bij Lekker Fit! coördinator mevr. D. Visser (d.visser@obsdeglobe.nl).

Klik hier voor informatie omtrent de AVG en Lekker Fit.

Met Sportieve groet,

Lekker Fit Team

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl