beveiligingsincident bibliotheek Rotterdam

Vrijdag 4 november 2022

Beste ouder/verzorger,

17 oktober jl. heeft er bij de Bibliotheek Rotterdam een beveiligingsincident plaatsgevonden. In eerste instantie leek het erop dat leerkracht- en leerlinggegevens niet betrokken waren bij het incident. Wij zijn afgelopen dinsdag door de bibliotheek Rotterdam geïnformeerd dat dit toch het geval blijkt te zijn. Het gaat hierbij om de toepassing SchoolWise, waarin de uitleenadministratie van de bibliotheek is opgenomen.

Bibliotheek Rotterdam heeft na constatering van het beveiligingsincident stappen genomen om te voorkomen dat er ongeautoriseerde toegang mogelijk bleef tot gegevens. Daarnaast zijn er stappen genomen om misbruik van gegevens in de toekomst te beperken. Dit betekent wel dat voor een beperkte periode mogelijk de volgende gegevens van uw kind in handen van onbevoegden zijn gekomen: voor- en achternaam, leerlingnummer, geboortedatum, geslacht, en inloggegevens (van SchoolWise).

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij hiervan melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor uw kind wordt het wachtwoord voor SchoolWise door ons gewijzigd. Daarnaast willen we u vragen de komende tijd extra alert te zijn op oplichting/fraude via telefoon, post, e-mail en WhatsApp en op verzoeken tot het wijzigen van wachtwoorden. Meer informatie over identiteitsfraude kunt u vinden op de volgende overheidswebsites: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude en https://www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude/identiteitsfraude-voorkomen.

Wij betreuren uiteraard dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden. Mocht u vragen hebben over het incident dan kunt u deze stellen aan mij.

Met vriendelijke groet,

De directie


Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl