Voorschool, Groep Nul en Peuter & Co

Voorschool, Groep Nul en Peuter & Co

De Globe heeft op de locatie DenHertigstraat  voorschool en nulgroep Doebiedoe voor 2 tot 4 jarige peuters.

Op de locatie Zwartewaalstraat is nulgroep ‘t Wieltje en Peuter & Co gevestigd.

Peuter & Co, ’t Wieltje en Doebidoe werken nauw samen met ons als basisschool. Het doel is het extra stimuleren van de Nederlandse taal en een doorgaande lijn met de basisschool.
Dat doen we door middel van het programma Ko totaal, waar Ko bij de kleuters en Puk bij de peuters een centrale rol spelen. Voorschool en kleutergroepen spreken daarin een aantal gezamenlijke thema’s af.  De leidsters  en leerkrachten overleggen regelmatig  en spreken de kinderen bij de overstap naar de basisschool door (warme overdracht).

Bij de nulgroep gaan we nog één stapje verder: Het gaat erom dat de ‘juffen’ nog beter in staat zijn om hun kinderen te begeleiden  en hen in hun ontwikkeling te stimuleren.
Ze gebruiken daarvoor alle kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld. Onderzoek wijst uit dat hoe jonger peuters  meedoen  op de voorschool en nulgroep, hoe groter de kans dat zij zonder een taalachterstand aan de basisschool beginnen. 

Door het aanbieden van meer leertijd en versterking van die doorgaande lijn met de basisschool wil de gemeente de kwaliteit van de voorschool verbe- teren. De peuters  gaan van vier naar vijf verplichte  dagdelen  in groep nul. Op de nulgroep werkt een leidster met een hbo-diploma en een leidster met een mbo-diploma. In de voor- schoolgroep werken 2 leidsters  met een mbo-diploma. Ook zal er meer overleg zijn met de leidsters  en de ouders. Hiervoor wordt een overeenkomst getekend.

Peuter & Co
Op De Globe op de locatie Zwarte-waalstraat is Peuter & Co gevestigd. Peuter & Co wil de achterstand  op het gebeid van taalontwikkeling bij peuters  terugdringen  door intensief  onderwijs te bieden aan 2- en 3-jarige peuters.  Zij willen dit bereiken  door een inten-sieve vorm van ‘voorschool’ met een breed ontwikkelingsprogramma voor 2 en 3 jarigen. In een voorschoolse sfeer komen de kinderen in aanraking  met de schoolse taal en leercultuur en worden zo voorbereid op de basisschool. De 2-jarige kleuters komen vijf dagdelen  per week. De 3-jarige peuters  komen negen dagdelen. In de vakanties gaat het Peutercollege gewoon door. Ook de ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het Peutercollege.

Terug