Een goede rekenles

Een goede rekenles

Vrijdag 29 maart 2019

Onderwijs is niet leren van feiten, maar de training van het denken.

 

          

Een goede rekenles

 

Hoe worden de lessen op De Globe voorbereid
Hoe wordt een rekenles in de klas gegeven.
Hoe controleren leerkrachten of de leerstof begrepen is
Hoe weten de leerkrachten wat de onderwijsbehoefte  van een kind is.

 

Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen, kom dan op donderdag

 

4 april 2019 om 08:45 uur naar de ouderkamer van de Den Hertigstraat. 

 

 

Deze ochtend wordt gegeven door juf Janice


Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl