Staking | school dicht

Staking | school dicht

Woensdag 12 september 2018

12 september? School dicht!!

Op woensdag 12 september doet de estafettestaking van het Primair Onderwijs de regio’s Zuid-Holland en Zeeland aan. Het bestuur BOOR steunt deze actie. Dit betekent dat OBS de Globe op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Het lerarentekort loopt op en de gevolgen daarvan worden voor iedereen merkbaar. Het is daarom echt nodig dat er veel meer in het onderwijs geïnvesteerd wordt. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Met vriendelijke groet,

Team obs de Globe

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl