Project 'onwijze moeders'

Project 'onwijze moeders'

Donderdag 2 november 2017

Ouders en verzorgers

 

Eén keer in de maand vindt er een bijeenkomst plaats in samenwerking met de Politie Eenheid Rotterdam.

De bijeenkomsten hebben betrekking tot het creëren van een zo’n veilig mogelijk wijk -en leefomgeving voor

onze kinderen. Samen werken we aan een veilige toekomst voor onze opgroeiende kinderen!

 

Op dinsdag 7 november is er een thema bijeenkomst over social media; gevaren en signalering van “onjuist” gebruik!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst.

 

Waar     : Ouderkamer SBO Sonnevanck / OBS de Globe

Inloop   : 08.30 uur

Starttijd: 08.45 uur

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl