Update Coronavirus

Zondag 13 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen weekend hebben we te horen gekregen dat een leerling van obs de Globe Den Hertigstraat positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Dit is natuurlijk een heel vervelend bericht. In de eerste plaats voor deze leerling en het gezin. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat dit ook bij u vragen oproept. We hopen uw vragen met deze brief te kunnen beantwoorden.

De leerling over wie het gaat is niet met klachten op school geweest. De kans dat andere kinderen besmet zijn geraakt met het virus is dus klein. De leerling blijft uiteraard thuis totdat er volledig herstel is. Omdat de leerkracht van groep 8 tot de risicogroep behoort hebben we besloten dat groep 8 de komende week thuisonderwijs zal krijgen. Net zoals we dat deden voor de vakantie. We hopen het niet, maar het kan dit schooljaar vaker voorkomen dat een gezin in een quarantaine moet.

We blijven natuurlijk met elkaar extra goed opletten op gezondheidsklachten. Het is al de afspraak, maar mocht uw kind klachten hebben: meld dit bij zijn/haar leraar en houd uw kind thuis. We volgen de adviezen van GGD. Op dit moment is er geen reden voor zorgen en er is dan ook geen reden om uw kind thuis te houden als hij/zij zelf geen gezondheidsklachten heeft. Als u zich zorgen maakt, ongerust bent of vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leraar van uw kind. De directie is uiteraard zelf ook bereikbaar om vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Martine Remijn (directeur obs de Globe)

Koos van Hattum (adjunct-directeur obs de Globe)

Bennie Tonnon (adjunct-directeur obs de Globe)


Terug